Социални мрежи

 

Училища партньори

 

Среди за визуално програмиране

  • Scratch е нова среда за програмиране успешно наложена в България от екипа на Галя Момчева. Scratch Ви позволява да създавате проекти със собствени анимирани истории, интерактивни игри, да съставяте сценарии за филми, в които играят различни актьори, да  изменяте техния цвят и форма. Програмите, с които се постига това представляват блокове от разноцветни команди. Програмите се изграждат с помощта на шарени блокове, с които се строят  програми като с тухли. Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости конструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции. С прости команди може да се оформи сложен модел, който да си взаимодейства с много предмети с различни свойства.
  • Alice е визуална среда за програмиране, с която може да се реализира триизмерна анимация и видео. Програмирането в средата е обектно-ориентирано, изходният код може да се генерира и автоматично на езиците C + +, C # или Java, а средата е изключително интуитивна.
  • Delphi е среда за разработка на програмни продукти, която използва идеи и концепции, заложени в графичният интерфейс на Windows.
  • BYOB представлява визуална среда за програмиране с отворен код, чрез която могат да бъдат създавани изображения, анимации, музика и игри.
  • Processing е „софтуерен скицник“ с помощта на който могат да бъдат създавани изображения, анимации, и мултимедийни проекти.
  • ViMAP
  • Hackety hack
  • Arduino
  • Catroid