Какво е Kodu?
Kodu е визуален език за програмиране за създаване на игри. Този език е достъпен за деца и ще достави удоволствие на всеки потребител. Kodu осигурява прости инструменти за създаване на подробен триизмерен ландшафт, управление на осветлението и камерата. Учащите могат да се научат не само на програмиране, но и на сътридничество, логика и творчество. Kodu е мултифункционален инструмент за създаване на разказ, който насърчава потребителите да създават истории, като чрез това може да се демонстрира творческият аспект на програмирането.

Какво може да се научи от Kodu?
Kodu запознава с логиката на програмирането и начините за решаване на проблеми, без да е необходимо познаването на сложен синтаксис. Kodu включва условия и последователност и е обектно-ориентиран. Kodu развива истинските умения на XXI век, кара потребителя задълбочено да анализира проблема и да структурира своето решение - подход, който е приложим за всички академични дисциплини, в делови и лични отношения.

Кой може да използва Kodu?
Всеки!
Той може да бъде преподаван от всеки учител, дори и без опит в програмирането.